Audyt procesów pricingowych

Efektywność procesów pricingowych jest jednym z podstawowych czynników wpływających na zysk firmy. Na przebieg tych procesów silny wpływ mają interakcje kluczowych działów w firmie tj. Zarząd, Sprzedaż, Finanse, Marketing, Produkcja posiadających zróżnicowane wskaźniki efektywności (KPI). Taki stan rzeczy może skutkować wewnętrznymi konfliktami interesów w organizacji oraz brakiem bezpośredniej odpowiedzialności za efektywność podejmowania decyzji cenowych.

 Najczęściej spotykane procesy pricingowe:

  1. Procesy ustalanie cen cennikowych, katalogowych
  2. Procesy ustalanie rabatów i bonusów handlowych
  3. Procesy ustalanie promocji handlowych, wyprzedaży
  4. Procesy ustalanie podwyżek, obniżek cen

Audyt procesów cenowych trwa 5-6 tyg. W tym okresie spotykamy się 1:1 z Zarządem oraz liderami kluczowych zespołów w firmie tj. sprzedaż, marketing, zakupy, trade marketing, controling, finanse. W następnym etapie przeprowadzamy badanie wśród uczestników procesów w celu zmapowania procedur, ról, uprawnień, odpowiedzialności w zakresie podejmowanych decyzji cenowych. Na podstawie zebranych materiałów tworzymy mapę procesów w standardzie Business Process Model and Notation (BPMN)  oraz dokonujemy oceny ich efektywności.

 Rezultatem audytu jest raport zawierający:

  1. Opracowanie szczegółowej mapy istniejących procesów ustalania cen, rabatów, bonusów
  2. Identyfikację wycieków marży
  3. Ocenę efektywność procesów pod kątem realizacji założonego celu oraz zaangażowanych zasobów
  4. Rekomendacje w zakresie ról i uprawnień w zakresie podejmowania decyzji cenowych.
  5. Rekomendacje optymalnego schematu przepływu informacji oraz narzędzi analitycznych niezbędnych do skutecznej realizacji procesu.

Korzyści optymalizacji procesów pricingowych

Główną korzyścią audytu procesów pricingowych jest identyfikacja potencjału utraconej marży zysku w wyniku nieefektywnych procesów cenowych oraz rekomendacje w zakresie ich optymalizacji.

Organizacje konsekwentnie optymalizujące swoje procesy pricingowe ograniczają wycieki marży, są bardziej konkurencyjne cenowo i zmniejszają ryzyko uczestnictwa w szkodliwych wojnach cenowych.

Pomagamy naszym klientom więcej zarabiać na swoich cenach

Optymalizacja pricingowa w oparciu o dane pełni coraz ważniejszą rolę, zwłaszcza przy dużej ilości danych transakcyjnych. Opracowany przez Pricinglab skoring wrażliwość cenowej produktów znalazł szerokie zastosowanie w procesach decyzji cenowych w naszej organizacji.

Marcin Knop
Business Development Manager Investa

Przeprowadzona przez Pricinglab identyfikacja wycieków marży w procesach ustalania cen przyczyniła się do istotnego wzrostu zysku w naszej firmie.

Krzysztof Mazurkiewicz
Pricing Manager Grupa Topex

Rekomendacje PricingLAB dot. metody ustalania cen w oparciu o wrażliwość cenową produktów i segmentację klientów przyczyniły się do istotnego wzrostu zysku w naszej firmie.

Mirosław Szydłowski
Prezes Zarządu PBS Connect Polska

Nie trać pieniędzy z powodu źle ustalonych cen!