Systemy Wspomagania Decyzji Cenowych

Systemy Wspomagania Decyzji Cenowych

Do wdrożenia logiki cenowej wraz z cała kategoryzacją produktów i segmentacją klientów konieczny jest system informatyczny który może w locie przeliczyć wszystkie parametry i zaproponować odpowiednią cenę transakcji. To teoretycznie można by spróbować zrobić w prostym narzędziu typu Excel. Rola systemu informatycznego jest jednak szersza i obejmuje cały system autoryzacji zarówno dostępu do danych (chcemy, żeby dane określonej grupy klientów były widoczne tylko np. prowadzącemu ich przedstawicielowi sprzedaży i jego przełożonym), jak i autoryzacji (tego typu systemy na ogół mają zaszyte reguły i progi autoryzacji  i automatycznie dopilnują, że żadna transakcja która nie uzyskała wymaganych akceptacji nie jest kierowana do realizacji). Ważną cechą takich systemów jest również zdolność do archiwizacji wszystkich ofert przyjętych i odrzuconych wraz z parametrami które były wykorzystane do przygotowania oferty – jest to niezwykle użyteczne przy analizie ex post procesu pricingowego. Wreszcie system informatyczny jest w stanie automatycznie dostarczyć na bieżąco dane które są użyteczne w kontekście danej decyzji tak, żeby osoba podejmująca decyzję cenową mogła jednym „rzutem oka” zobaczyć najważniejsze parametry bez konieczności uruchamiania odrębnych aplikacji czy szukania w internecie. Współczesne techniki wizualizacji danych pozwalają w ramach  takiego systemu wspomagania decyzji cenowych przygotować raporty w sposób bardzo przejrzysty i obrazowy, z opcjami wgłębienia się w najistotniejsze dane, co przyspiesza i poprawia proces podejmowania decyzji.

Klientów wspieramy w zakresie:

  • Projektowanie Systemów Wspomagania Decyzji Cenowych

Pomagamy naszym klientom więcej zarabiać na swoich cenach

Optymalizacja pricingowa w oparciu o dane pełni coraz ważniejszą rolę, zwłaszcza przy dużej ilości danych transakcyjnych. Opracowany przez Pricinglab skoring wrażliwość cenowej produktów znalazł szerokie zastosowanie w procesach decyzji cenowych w naszej organizacji.

Marcin Knop
Business Development Manager Investa

Przeprowadzona przez Pricinglab identyfikacja wycieków marży w procesach ustalania cen przyczyniła się do istotnego wzrostu zysku w naszej firmie.

Krzysztof Mazurkiewicz
Pricing Manager Grupa Topex

Rekomendacje PricingLAB dot. metody ustalania cen w oparciu o wrażliwość cenową produktów i segmentację klientów przyczyniły się do istotnego wzrostu zysku w naszej firmie.

Mirosław Szydłowski
Prezes Zarządu PBS Connect Polska

Nie trać pieniędzy z powodu źle ustalonych cen!