Dla producenta

Dla producenta

Ustalenie optymalnej ceny często decyduje o sukcesie rynkowym produktu lub usługi, stąd działania w celu jej ustalenia powinny pojawić się już we wczesnej fazie procesu – NPD (New Product Development). Wyznaczenie ceny nie jest działaniem jednorazowym. W cyklu życia produktu powinny występować korekty ceny będące reakcją na zmieniający się popyt oraz działania konkurencji.

Ponieważ przy każdej cenie produkt możemy może generować inny popyt, to kluczem do optymalizacji cenowej jest ustalenie w jakim stopniu popyt jest zależny od ceny.

W niektórych przypadkach wrażliwość popytu na zmianę ceny możemy określić wprost poprzez analizy danych sprzedażowych tj. elastyczność cenowa popytu. Najczęściej jednak proces wymaga posługiwania się bardziej złożonymi metodami będących kombinacją analiz numerycznych, benchamarku konkurencji oraz badań cenowych.

Najbardziej wiarygodnym źródłem wiedzy na temat zakresu akceptacji cen są oczywiście klienci. Właściwie zaprojektowane i przeprowadzone badania cenowe odkrywają wiedzę na temat postrzegania wartości i postrzegania cen przez klientów. Metody badań indywidualnej ceny produktu tj. badanie zakresu akceptacji cen, badanie intencji zakupu przy określonej cenie są zwykle właściwe we wczesnej fazie rozwoju nowych produktów, natomiast metody badań konkurencyjności ceny produktu wprowadzają kontekst rynkowy i są zazwyczaj stosowane dla już sprzedawanych produktów na rynku.

Producenci posiadający w ofercie dużą ilość produktów, powinni podejmować decyzje cenowe w sposób skoordynowany – biorąc pod uwagę efekty substytucji i komplementarności w linii produktów.

Dodatkowo firmy działające w różnych kanałach dystrybucji i wielu rynkach stoją przed wyzwaniem spójnej efektywnej polityki cenowej. Rozwiązaniem tego problemu jest opracowanie procesów pricingowych mających na celu uspójnienie cen pomiędzy rynkami i kanałami sprzedaży oraz uszczelnienie miejsc wycieków marży.

Producentów wspieramy w zakresie:

Pomagamy naszym klientom więcej zarabiać na swoich cenach

Optymalizacja pricingowa w oparciu o dane pełni coraz ważniejszą rolę, zwłaszcza przy dużej ilości danych transakcyjnych. Opracowany przez Pricinglab skoring wrażliwość cenowej produktów znalazł szerokie zastosowanie w procesach decyzji cenowych w naszej organizacji.

Marcin Knop
Business Development Manager Investa

Przeprowadzona przez Pricinglab identyfikacja wycieków marży w procesach ustalania cen przyczyniła się do istotnego wzrostu zysku w naszej firmie.

Krzysztof Mazurkiewicz
Pricing Manager Grupa Topex

Rekomendacje PricingLAB dot. metody ustalania cen w oparciu o wrażliwość cenową produktów i segmentację klientów przyczyniły się do istotnego wzrostu zysku w naszej firmie.

Mirosław Szydłowski
Prezes Zarządu PBS Connect Polska

Nie trać pieniędzy z powodu źle ustalonych cen!