Samochód na minuty…?

Sierpień 10, 2017 Comments (None)

Branża komunikacyjna/transportowa dynamicznie się rozwija, na co szczególny wpływ ma rozwój nowoczesnych technologii mobilnych. Obok przewozu osób, taxi czy też komunikacji miejskiej, nową stała się idea car sharingu wywodząca się podobnie jak Uber czy wypożyczalnia miejska rowerów Veturillo, z koncepcji share economy.

Jest to od niedawna rozwijająca się idea współdzielenia nie do końca wykorzystywanych zasobów, skupiająca się między innymi na wspólnym gospodarowaniu dobrami udostępnianymi przez osoby je posiadające, osobom które w danym momencie ich potrzebują.

Według szacowań, jeden samochód w modelu car sharing, potrafi zastąpić do 14 samochodów, rozładowując nadmierne zagęszczenie pojazdów w centrum miasta, a także zmniejszając ilość emisji spalin do atmosfery.

Wyróżnia się dwa rodzaje tego modelu:

  • Peer to Peer – Model ten polega na udostępnianiu sobie wzajemnie własnych zasobów, zwykle po przez platformę internetową pełniącą rolę firmy pośredniczącej i łączącej potrzebujących oraz posiadających i chcących zarazem udostępnić swój zasób.
  • Ogólnodostępny – Gdy firma udostępnia swoje własne zasoby grupie użytkowników będących klientami tej firmy.

Nowością w formule ogólnodostępnego udostępniania samochodów jest możliwość skorzystania z usługi nawet na minuty.

Prześledźmy taki model pricingowy na podstawie firmy 4mobility, rozpoczęła działalność w Polsce we wrześniu 2015r.

Aby wypożyczyć samochód, należy zarejestrować się na stronie internetowej wypełniając swoje dane osobowe, numer PESEL, a także skan oraz dane prawa jazdy. W celu weryfikacji, podczas rejestracji pobierana jest z konta użytkownika kwota 1 zł, która zostanie przekazana na poczet najbliższego wypożyczenia samochodu.

 

Następnie wystarczy pobrać aplikację mobilną 4mobility i można dokonywać rezerwacji i w pełni korzystać z oferty. Podczas rezerwacji podaje się szacowany czas, na który chce się wypożyczyć pojazd.

 

Płatności

Podczas rejestracji, konto bankowe zostaje podłączone do systemu Pay U, który to operator internetowy zajmuje się obsługą transakcji. Po zakończonej jeździe, należna kwota zostaje automatycznie pobrana z konta użytkownika i przetransferowana na konto 4mobility. W sytuacji, gdy zostanie pobrana większa niż należna kwota, nadwyżka zostaje automatycznie zwrócona na konto, bądź użytkownik sam informuje firmę o zaistniałej sytuacji i kwota nadwyżki również zostaje zwrócona.

Model cenowy

Cena, którą użytkownik płaci za skorzystanie z usługi 4mobility, składa się z dwóch składowych. Pierwszy komponent jest kwotą stałą liczoną od czasu, na który chce się wynająć pojazd. Innowacyjnym rozwiązaniem zdecydowanie jest możliwość wypożyczenia samochodu nie tylko na doby, ale także na godziny i na minuty. Klient wybiera spośród 3 klas samochodów i w zależności od klasy kosz wygląda następująco:

(ceny „od” odnoszą się do klasy pierwszej C standard, natomiast ceny „do” odnoszą się do klasy trzeciej D Premium):

Od 55 do 75 gr. – 1 min

Od 33 do 45 zł – 1 godz.

Od 115 do 179 zł – do 12 godz.

Od 159 do 279 zł – do 24 godz.

Drugą składową ceny jest opłata zmienna, która zależy od klasy samochodu oraz przejechanych kilometrów. W klasie pierwszej C Standard oraz drugiej D Standard opłata za kilometr wynosi 80 groszy, natomiast w klasie D Premium 90 groszy.

W związku z opłatą za przejechane kilometry, nie występuje opłata benzynowa, a w razie kończącego się paliwa, użytkownik może skontaktować się z firmą, która przekaże pin do karty paliwowej znajdującej się w pojeździe, którą można tankować paliwo na stacjach PKN Orlen. W sytuacji przekroczenia ilości ¼ baku pojazdu, pin do karty paliwowej zostaje przesłany użytkownikowi na telefon wiadomością tekstową. Ponadto, w ramach oferty każdy użytkownik ma prawo do darmowego parkowania w płatnej strefie miejskiego parkowania.

Rabaty

4mobility stosuje rabaty ilościowe. O ile za pierwszą godzinę zapłacimy 33 zł. w klasie C standard, za drugą i trzecią godzinę zapłacimy jedynie połowę kwoty:

33 zł – 1 godzina

49,5 zł – 2 godziny

66 zł – 3 godziny

Przy kolejnych godzinach opłata za każdą kolejną godzinę wyniesie nas 33 zł. a zatem standardową stawkę godzinową, aż do kwoty 115 złotych. Przy tej kwocie nie zostaje naliczana dodatkowa opłata aż użytkownik nie przekroczy 12 godzin użytkowania, gdyż po tym czasie przechodzi się na stawkę dobową, która w pierwszej klasie wynosi 159 złotych. Analogicznie sytuacja wygląda przy każdej klasie pojazdu, natomiast opłata za przejechane kilometry pozostaje bez zmian bez względu na liczbę przejechanych kilometrów czy czas korzystania z pojazdu.

W przypadku, gdy zarezerwowanego pojazdu nie będzie w miejscu, w którym powinien się on znajdować, z powodu nieoddania pojazdu przez poprzedniego użytkownika bądź z innych powodów, firma zobowiązuje się do podstawienia innego pojazdu danej klasy bądź udostępnia wypożyczenie pojazdu klasy wyższej w cenie pojazdu klasy, na którą została złożona rezerwacja.

Opłaty dodatkowe

4mobility nie stosuje opłat za rezerwację czy kaucji, jednak firma przewiduje naliczenie dodatkowych opłat w pewnych sytuacjach. Jeżeli pozostawimy samochód poza lokalizacją, w której można standardowo pozostawiać pojazdy, a więc w centralnej części miasta oraz wyznaczonych punktach, gdzie mieszczą się punkty wypożyczania, zostanie nam doliczona kwota 2,6 złotych za każdy kilometr odległości pozostawionego pojazdu od najbliższego punktu, jednak kwota ta nie może być mniejsza niż 50 złotych. W przypadku awarii bądź wypadku spowodowanego przez wypożyczającego, ponosi on koszt spowodowanego kłopotu do kwoty 1000 zł, która to kwota zostaje po poinformowaniu przez firmę, automatycznie pobrana z konta użytkownika. W przypadku większych szkód, nadwyżkę ponad 1000 zł pokrywa ubezpieczyciel, czym użytkownik nie musi się martwić.

Wnioski

  1. Dzięki 3 klasom pojazdów, klient w łatwy sposób może rozróżnić pozycje w ofercie i dopasować je do swoich potrzeb oraz budżetu. Wybór 3 opcji ułatwia także zrozumienie różnic cenowych oraz podjęcie decyzji.
  2. Innowacyjnym aspektem w prezentowanym modelu jest możliwość wypożyczenia samochodu na minuty. Daje to możliwość elastycznego dopasowania oferty do potrzeb klienta i odnosi się do grupy docelowej, która zostaje pominięta przez pozostałe modele cenowe firm zajmujących się wypożyczaniem samochodów.
  3. Firma stosuje nieliniową strukturę cenową, zachęcając rabatami użytkownika do dłuższego skorzystania z oferty, zarazem wprowadzając ograniczenie w postaci rabatu np.: na drugą i trzecią godzinę, natomiast na czwartą nie, co może mieć swoje uzasadnienie w tym, aby zrównoważyć podaż z popytem, a klienci nie spotykali się z pustymi miejscami chcąc wypożyczyć samochód.
  4. Opłata za przejechane kilometry, zmniejsza cenę początkową za wynajem, a także zmniejsza tym samym wrażliwość cenową klienta oraz pozwala na bardziej elastyczne i spersonalizowane korzystanie z oferty.
  5. Przeliczając godzinny przejazd samochodem z klasy C Standard przy średniej prędkości 50 km/godz., zapłacimy 1,46 zł/km, co jest stawką, w porównaniu do średniej kwoty taxi wynoszącej około 2zł/km zł/km i Uber około 1,8 zł/km, bardziej konkurencyjną, co również można wnioskować po tym, iż firma nie wprowadziła w swoim modelu zróżnicowanych stawek wieczornych oraz weekendowych jak to ma miejsce w konkurencyjnych środkach transportu.

Dodaj komentarz