Elastyczność cenowa – symulator

Na tej stronie możemy zobaczyć praktyczny przykład modelowania procesu zakupowego.

Na wykresie modelowany jest proces wielowariantowego wyboru przy którym mamy do czynienia w typowym procesie zakupowym.
Wartość oczekiwanego popytu i marży są podane jako funkcja ceny produktu.

Klient ma podstawowy wybór : kupić lub nie dany produkt i każda z tych alternatyw przedstawia dla niego określoną wartość.

W tym przykładzie, możemy ustalić różne wartości tego jaką wartość ma dla klienta alternatywa polegająca na powstrzymaniu się od zakupy (zmianiając parametr “Atrakcyjność powstrzymania się od zakupu”). Oczywiste jest, że inaczej to wygląda dla produktów, które”musimy” kupić (np produkty pierwszej potrzeby) a inaczej dla produktów, gdzie zakupy mają charakter dyskrecjonalny. Jednostki tego parametru należy utożsamiać z wartością Wartość/Cena dla produktu badanego i substytucyjnego.

Przykład pozwala również na modelowanie zakupu w obecności produktu substytucyjnego i wprowadzenie ceny takiego produktu.

Wreszcie sprzedawca mniej niż poziomem sprzedaży zazwyczaj interesuje się łączną marżą osiągniętą ze sprzedaży.
Dlatego również prezentujemy jak to może wyglądać. W celu wyliczenia łącznej marży, konieczne jest wprowadzenie kosztu produktu (tu możemy wprowadzać koszt produktu pomiędzy 0.5 zł a 1 zł, przy czym cena jest modelowana dla wartości między 0.5 zł a 2.5 zł.