Doradztwo

Jaka jest optymalna cena na twój produkt lub usługę? Pomożemy ci ją określić wykorzystując zaawansowaną wiedzę matematyczną, modelowanie ekonometryczne oraz ekonomię behawioralną!

Wyznaczenie ceny na nowy produkt lub usługę to prawdopodobnie jedna z najtrudniejszych i najważniejszych decyzji, jakie podejmujesz w firmie. Optymalne ceny nie tylko determinują twój „bottom line” ale wpływają także na to, jaka grupa (segment) klientów będzie gotowa zakupić twój produkt.
Ponieważ, jeżeli cena jest zbyt wysoka możesz stracić potencjalnego klienta.
Jeżeli cena jest zbyt niska stracisz część zysku z transakcji sprzedaży ale możesz również stracić klienta, który nie uwierzy w jakość twojego produktu.

Proces wyznaczania optymalnej ceny składa się z 5 etapów:

proces ustalania ceny 5 stopni

Nasze rekomendacje w zakresie punktów cenowych poprzedzone są gruntowną analizą czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych oddziałujących na optymalny poziom cen. Optymalna cena tzw. „price sweet spot” ma na celu maksymalizację twojego długoterminowego zysku w relacji: ceny, wartości, kosztu oraz ilości sprzedaży.

Czynniki wewnętrzne oddziałujące na cenę:

 • cel biznesowy
 • wybór rynku docelowego.
 • pozycjonowanie mojego brandu?
 • koszty i próg rentowności
 • strategia produktu (cykl życia produktu)

Czynniki zewnętrzne oddziałujące na cenę:

 • klienci
 • konkurenci
 • substytuty
 • popyt
 • uczestnicy kanałów dystrybucji
 • regulacje prawne i etyczne

Naszą finalną rekomendację punktów cenowych budujemy z uwzględnieniem oceny, czy w danej branży występują tzw. krytyczne punkty cenowe (critical price points) – silnie utrwalone w świadomości klientów poziomy cen produktów/usług spełniających podobne potrzeby klientów.