Badanie zakresu akceptacji ceny nowego produktu.

Cena jest bardzo silnym sygnałem jakości produktu/usługi. Wysokość ceny ma szczególne znaczenie w postrzeganiu jakości nowych produktów, ponieważ klienci nie mają żadnego doświadczenia związanego z produktem. Z tego powodu cena często staje się głównym motywatorem zakupu nowego produktu. Wprowadzenie produktu na rynek odbywa się tylko raz, a zyskowna zmiana pozycji cenowej w cyklu życia produktu jest bardzo trudnym zadaniem.

Zbadaj zakres akceptacji ceny nowego produktu już we wczesnej fazie procesu New Product Development – to najlepsza inwestycja w sukces rynkowy nowego produktu!

akceptacja-ceny

Cel biznesowy: Ustalenie zakresu akceptacji ceny nowego produktu.

Odpowiemy ci na ważne pytania:

  1. Jaki jest zakres (cena minimalna – cena maksymalna) akceptowalnej ceny nowego produktu?
  2. Jaka jest cena referencyjna tj. do jakiej ceny klienci porównują cenę nowego produktu?
  3. Jaki poziom ceny skutkuje brakiem zaufania wobec jakości nowego produktu?
  4. Jaki jest wpływ ceny na postrzeganie wartości nowego produktu?

Korzyści biznesowe:

  1. Poznanie prawdziwego zakresu akceptacji ceny twoich klientów.
  2. Poznanie, do których produktów konkurencji klienci porównują cenę nowego produktu?
  3. Zrozumienie, jaki poziom ceny motywuje, a jaki demotywuje do zakupu nowego produktu?

Zapytajmy twoich klientów co myślą o wartości i cenie twojego produktu! Skontaktuj się z nami w celu zamówienia badania!