Badanie typologii klientów w zakresie akceptacji ceny oraz reakcji na promocje

Czy wszyscy klienci kupują ze względu na niską cenę? Odpowiedź brzmi – nie. Jest duża grupa klientów lojalnych wobec marki produktu, czy też unikających ryzyka złego wyboru. Dla tych typów klientów cena nie jest najważniejszym czynnikiem decyzji zakupu.

Wykorzystaj znajomość typów motywacji i zachowań swoich klientów w stosunku do ceny i promocji do stworzenia skutecznej strategii cenowej i promocyjnej w swojej firmie!

typologia-klientow

Cel biznesowy badania: Rozpoznanie typowych zachowań klientów w zakresie akceptacji ceny oraz reakcji na promocje.

Odpowiemy ci na ważne pytania:

  1. Jakie są typowe zachowania twoich klientów w zakresie akceptacji ceny oraz reakcji na promocje.
  2. Dla jakich kategorii klientów cena jest podstawowym kryterium decyzji zakupu?
  3. Jak istotną grupą twojej grupy docelowej są klienci poszukujący okazji zakupowych?

Korzyści biznesowe:

  1. Zrozumienie motywacji i zachowań klientów w reakcji na cenę i promocję.
  2. Poznanie, które typy zachowań wobec ceny i promocji dominują wśród grupy docelowej.
  3. Skuteczna segmentacja klientów w zakresie akceptacji ceny.
  4. Skuteczna komunikacja marketingowa do określonych typów klientów.

Zapytajmy twoich klientów co myślą o wartości i cenie twojego produktu! Skontaktuj się z nami w celu zamówienia badania!