Badanie procesu decyzji zakupu

 Menadżerowie w wielu firmach są przekonani, że klienci podejmują decyzje w sposób racjonalny, logiczny i są w pełni poinformowani o pełnym wyborze dostępnych produktów oferty oraz o ich cenach. Nasze badania oraz liczne eksperymenty wskazują, że bardzo często kupujący nie decydują w sposób racjonalny lecz emocjonalny, a ich wybory w dużej mierze zależą od kontekstu dokonywania zakupów.

Poznanie procesu decyzyjnego klientów jest podstawą skutecznej strategii cenowej. Odkryj w jaki sposób możesz wpływać na proces decyzji zakupu swoich klientów!

proces-decyzji-zakupu

Cel biznesowy: Rozpoznanie procesu podejmowania decyzji zakupowych w grupie docelowej klientów.

Odpowiemy ci na ważne pytania:

  1. Jakie są etapy procesu decyzyjnego zakupu?
  2. W jakim etapie procesu decyzyjnego cena odgrywa kluczową rolę?
  3. Kto podejmuje decyzje zakupu oraz jakie są role osób wpływających na decyzje zakupu?
  4. Czy zakup jest dokonywany racjonalnie czy emocjonalnie?
  5. Czy klienci znają i pamiętają ceny produktów?

Korzyści biznesowe

  1. Identyfikacja kluczowych ról w procesie decyzji zakupu.
  2. Zrozumienie motywacji zakupu oraz roli ceny w procesie decyzji zakupu.
  3. Zrozumienie, jak klienci porównują opcje zakupu?
  4. Rozpoznanie możliwości wpływania na decyzję zakupu.

Zapytajmy twoich klientów co myślą o wartości i cenie twojego produktu! Skontaktuj się z nami w celu zamówienia badania!