Badanie prawdopodobieństwa zakupu przy określonej cenie – elastyczność cenowa

Zrozumienie elastyczności cenowej to klucz do efektywnej strategii cenowej twoich produktów. Produkty wrażliwe cenowo, to produkty które gwarantują największą skuteczność promocji cenowych natomiast rozpoznanie grup produktów niewrażliwych na zmiany cen stwarza możliwości generowania dodatkowej marży zysku.

Wykorzystaj analizę elastyczności cenowej do optymalizacji cen swoich produktów. Optymalizacja cen pod względem elastyczności cenowej to największa dźwignia zysku w twojej firmie.

Young man in supermarket comparing bottles of oil, rear view, close-up

Cel biznesowy: Zbadanie prawdopodobieństwa zakupu przy określonej cenie produktu lub usługi?

Odpowiemy ci na ważne pytania:

  1. Jaka jest wrażliwość klientów na zmiany cen produktu?
  2. Jakie jest prawdopodobieństwo zakupu produktu przy testowanych punktach cenowych?
  1. Jakie są prawdopodobne reakcje klientów na potencjalne zmiany cen.

Korzyści biznesowe:

  1. Oznaczenie prawdopodobieństwa zakupu przy zestawie predefiniowanych cen produktu.
  2. Określenie elastyczności cenowej produktu.
  1. Określenie optymalnego zakresu cenowego produktu w funkcji sprzedaży i zysku?

Zapytajmy twoich klientów co myślą o wartości i cenie twojego produktu! Skontaktuj się z nami w celu zamówienia badania!