Badanie kompozycji atrybutów wartości i użyteczności produktu

Klient podejmując decyzję zakupu porównuje cenę do postrzeganej wartość produktu. Postrzegana wartość jest więc kluczowym aspektem mającym wpływ na akceptację ceny produktu. Zrozumienie, w jaki sposób klienci postrzegają poszczególne cechy i użyteczności produktu, dostarczy tobie cenną wiedzę do wykorzystania w procesie New Product Development oraz pomoże skutecznie komunikować istotne dla klienta atrybuty wartości produktu.

Zrozumienie postrzegania wartości twoich produktów oraz pomoże ci stworzyć trwałą przewagę konkurencyjną wynikającą z skutecznej komunikacji korzyści wynikających z użytkowania twojego produktu.

atrybuty-wartosci

Cel biznesowy: Oznaczenie kluczowych atrybutów wartości i użyteczność produktu.

Odpowiemy ci na ważne pytania:

  1. Jaka jest kompozycja atrybutów wartości produktu postrzegana przez klienta?
  2. Które atrybuty wartości są kluczowe w procesie zakupowym?
  3. Które atrybuty wartości mają istotny wpływ na postrzeganie ceny produktu?
  4. Jaka jest optymalna kompozycja atrybutów wartości przy określonej cenie?

Korzyści biznesowe:

  1. Zrozumienie atrybutów składających się na postrzeganą wartość produktu.
  2. Skuteczna komunikacja wartość produktu dla klienta.
  3. Utworzenie optymalnej kompozycji atrybutów wartości produktu przy określonej cenie.

Zapytajmy twoich klientów co myślą o wartości i cenie twojego produktu! Skontaktuj się z nami w celu zamówienia badania!