Badania

Skuteczny pricing rozpoczyna się od poznania jak przebiega proces decyzji zakupu twoich klientów. Zapytajmy twoich klientów, co naprawdę myślą o twoich cenach oraz cenach twojej konkurencji!

Jaka jest optymalna cena na twój nowy produkt?

Ile klienci są gotowi zapłacić za twój produkt lub usługę?

Od czego zależy akceptacja ceny twojego produktu?

Jak klienci zareagują na podwyżkę ceny twojego produktu?

Najbardziej wiarygodnym źródłem, gdzie należy szukać odpowiedzi na te pytania są twoi klienci. Właściwie zaprojektowane i przeprowadzone badania cenowe odkrywające postrzeganie wartości i cen przez konsumentów mogą dostarczyć wiedzę mającą decydujący wpływ na sukces sprzedaży twojej firmy. W naszym zespole posiadamy kompetencje do zaprojektowania i przeprowadzenia badań cenowych, szczegółowej analizy wyników oraz prezentacji wniosków wraz z rekomendacjami.

 

 

W naszych projektach pricingowych najczęściej realizujemy 5 rodzajów badań cenowych:

 

1. Badanie typologii klientów w zakresie akceptacji ceny oraz reakcji na promocje?

Cel biznesowy badania: Rozpoznanie typowych zachowań klientów w zakresie akceptacji ceny oraz reakcji na promocje.

 

2. Badanie procesu decyzji zakupu

Cel biznesowy badania: Rozpoznanie procesu podejmowania decyzji zakupowych w grupie docelowej klientów.

 

3. Badanie zakresu akceptacji ceny nowego produktu.

Cel biznesowy badania: Ustalenie zakresu akceptowalnej ceny nowego produktu.

 

4. Badanie prawdopodobieństwa zakupu przy określonej cenie – elastyczność cenowa.

Cel biznesowy badania: Zbadanie prawdopodobieństwa zakupu przy określonej cenie produktu lub usługi?

 

5. Badanie kompozycji atrybutów wartości i użyteczności produktu.

Cel biznesowy badania: Oznaczenie kluczowych atrybutów wartości i użyteczność produktu.

 

Zapytajmy twoich klientów co naprawdę myślą o wartości i cenie twojego produktu! 

Badania cenowe są najlepszą inwestycją w sukces rynkowy twojego produktu lub usługi!

Skontaktuj się z nami w celu zamówienia badania!