Model subskrypcji

Dlaczego prezentacja planów subskrypcji jest kluczowa? Twoje plany subskrypcji to ostatnia bariera między tobą a twoimi klientami. Dobrze zaprojektowany pricing maksymalizuje przychody i współczynniki konwersji, a źle skonfigurowana strona będzie hamować wzrost, niezależnie od wartości, jaką oferuje twoja usługa.

Twoje ceny sygnalizują twoją wartość klientowi.

Odpowiednio ustrukturyzowane plany cenowe upraszczają optymalny wybór klientowi i ograniczają czas niezbędny do zakupu – minimalizując liczbę rezygnacji i kosztów pozyskiwania klientów.

W projektowaniu strony cenowej należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych elementów:

  • punkt cenowy wejścia – najniższy punkt cenowy decyduje o tym z kim chcemy robić biznes?
  • ilość planów cenowych powinna być dostosowana do ilości segmentów klientów
  • prezentacja wartości od najważniejszych do najmniej istotnych cech usługi
  • czytelne zróżnicowanie wartości w opcjach „good-better-best” ułatwia wybór klientowi
  • środkowa opcja jest w większości preferowana przez klientów, nieproporcjonalne zróżnicowanie wartości np. 1:2:5 kierunkuje wybór klienta na postrzeganą przez klienta najkorzystniejszą opcję wyboru