Usługi/Subskrypcje

Efektywny pricing usług jest dużym wyzwaniem w firmie, ponieważ postrzegana wartość przez klientów jest subiektywna, usługa jest niematerialna, przez co trudno określić jej koszt wytworzenia. Dodatkowym utrudnieniem jest postrzeganie w procesie decyzji klientów realnego kosztu wyrażonego w cenie oraz obietnicę wartości odroczonej w czasie.

Pozytywnym aspektem jest fakt, że usługi są do siebie trudno porównywalne w ocenie klientów, co daje większą elastyczność i swobodę w ustalaniu cen. Efekt trudnego porównanie wartości usług wpływa na akceptację bardzo zróżnicowanych cen na rynku.

Pricing ma kluczowe znaczenie w 3 obszarach decydujących o sukcesie monetyzacji w firmie usługowej: pozyskanie klienta, utrzymanie klienta oraz up-selling i cross-selling.

Ustalenia cen usług rozpoczyna się od identyfikacji, jakie korzyści dana usługa oferuje klientom oraz na ile postrzeganie wartości oraz gotowości do zapłaty różnicuje klientów.
Jeśli stopień zróżnicowania jest wyskoki oferta wartości i oferta cenowa powinna być adresowana do poszczególnych segmentów klientów. W kolejnym kroku ustalamy szacowany koszt pozyskanie nowego klienta (CAC) oraz współczynnik konwersji.

Finalnie efektywność naszego pricingu możemy mierzyć porównując przychody klienta w prognozowanym okresie korzystania z usługi z kosztem jego pozyskania (współczynnik LTV/CAC). Dla LTV klienta i ofert przedłużeniowych krytyczna jest segmentacja klientów pod katem wartości jaką ma dla dostawcy usługi i jak intensywnie wykorzystuje wartość otrzymaną.

Przewagę konkurencyjną usługodawcy może przynieść zastosowanie nowych modeli cenowych tj. freemium, pay as you go, pay per use, flat rate, performance based pricing.

Usługodawców wspieramy poprzez: