Zarządzanie ceną w cyklu życia produktu

Każdy produkt posiada 5 okresów życia rynkowego: rozwój, wprowadzenie, wzrost, dojrzałość i spadek.

Ustalenie ceny nie jest działaniem jednorazowym przed wprowadzeniem produktu na rynek ale powinna być dynamicznie dostosowywana do okresu cyklu życia oraz zmieniającego się otoczenia rynku.

W fazie wprowadzania produktu na rynek kupujący nie znają jeszcze wartości produktu, a cena silnie komunikuje wartość produktu. W fazie wzrostu produktu Klienci lepiej rozpoznają alternatywy wyboru i zaczynają reagować na niższe ceny. W okresie dojrzałości następuje wzrost wrażliwości cenowej, wzrost konkurencji w wyniku czego utrzymanie marży jest wyzwaniem. W ostatniej fazie cyklu cena powinna gwarantować maksymalizację krótkoterminowego zysku w celu wsparcia prac rozwojowych nowego produktu.

Korygowanie cen w poszczególnych fazach cyklu życia produktu, będące reakcją na zmieniające się otoczenie rynkowe gwarantuje maksymalizację masy zysku ze produktu w czasie pełnego okresu sprzedaży produktu na rynku.