Skuteczna prezentacja cen i promocji

Decyzje zakupowe klientów w wielu przypadkach przebiegają według określonych wzorców zachować, można je antycypować i na nie wpływać poprzez skuteczną prezentację ceny i promocji.

Wykorzystując wiedzę z psychologii kognitywnej oraz doświadczenia z naszych badań pricingowych pomagamy opracować skuteczną komunikację cen i promocji dobierając optymalne: hasła, frazy, czcionki, zapisy nominalne lub procentowe oraz kolory tagów i etykiet cenowych.

Przykładowe obserwacje zachowań klientów, których zrozumienie może przyczynić się do skutecznej prezentację ceny lub promocji:

  1. Księgowanie mentalne – księgowanie wydatków na różnych „mentalnych” kontach np. rozrywka, żywność edukacja dziecka, w wyniku czego konsumenci przypisują różną wartość mentalną poszczególnym kategoriom wydatków.
  2. Hiperboliczne dyskontowanie – koszty do zapłaty w przyszłości są traktowane przez kupujących, jako mniej istotne od kosztów ponoszonych w danym momencie.
  3. Efekt kompromisu wyboru – zbyt duży wybór produktów może utrudniać podjęcie decyzji zakupu.
  4. Efekt socjalnego potwierdzenia – wpływanie na decyzję kupujących poprzez prezentowanie info wyborach innych osób.

Po rozpoznaniu procesu decyzji zakupu oraz zrozumieniu, w jaki sposób klienci naprawdę postrzegają wartość i cenę możemy zastosować taktyki pricingowe wpływające na akceptację cen i promocji tj.

  • wielowymiarowa struktura ceny
  • „framing”
  • wersje limitowane
  • zestawy promocyjne
  • końcówki cen: .99 .95 .00
  • bezużyteczne punkty cenowe