Dla Producenta

Maksymalizacja zysku producenta poprzez pricing rozpoczyna się od postawienia kluczowego pytania: jaka jest optymalna cena produktu? Przyjrzyjmy się dwóm sytuacjom utraconego zysku. Jeśli cena jest zbyt wysoka istnieje ryzyko rezygnacji z zakupu produktu dużej grupy klientów. Jeżeli cena jest zbyt niska producent traci od razu część zysku z transakcji sprzedaży (czasem dużą część, gdyż obniżka 1:1 redukuje masę marży) ale może powodować również utratę całej transakcji w całości, jeśli klient zacznie mieć wątpliwości czy nasz produkt jest aby równie dobry jak ten, który proponuje konkurencja.

Określenie optymalnej ceny jest więc elementem decydującym o sukcesie rynkowym produktu, stąd działania w celu jej ustalenia powinny pojawić się już we wczesnej fazie procesu – NPD (New Product Development).

Wyznaczenie ceny nowego produktu nie jest działaniem jednorazowym. W cyklu życia powinny występować korekty ceny będące reakcją na zmieniający się popyt oraz działania konkurencji.

Producenci posiadający w ofercie dużą ilość produktów, powinni podejmować decyzje cenowe w sposób skoordynowany – biorący pod uwagę efekty substytucji i komplementarności w linii produktów.

Firmy działające w różnych kanałach dystrybucji i wielu rynkach stoją przed wyzwaniem spójnej efektywnej polityki cenowej. Rozwiązaniem tego problemu jest opracowanie procesów pricingowych mających na celu uspójnienie cen pomiędzy rynkami i kanałami sprzedaży oraz uszczelnienie miejsc wycieku marży.

W naszych projektach pricingowych korzystamy z szerokiego zakresu źródeł informacji o cenach: badań klientów, numerycznej analizy danych historycznych, eksperymentów cenowych, danych internetowych i pomagamy naszym klientom wdrożyć podobne kompleksowe podejście do pricingu.

Producentów wspieramy poprzez: