Audyt procesów pricingowych

Audyt procesów pricingowych można postrzegać zarówno jako część większych procesów opracowania logiki cenowej i prze-projektowania procesów pricingowych jak również niezależne ćwiczenie które ma wykazać jaki jest potencjał poprawy efektywności istniejącego już systemu.

Jest to szczególnie istotny element analiz w sektorze B2B z uwagi na różnorodność stosowanych rabatów, liczne ceny specjalne a w związku z tym pojawiające się pytania o efektywność takiego zróżnicowania cen, spójność i przejrzystość procesu.

Sprawność procesów pricingowych jest jednym z podstawowych czynników wpływających na wartość przedsiębiorstwa. Spółka która panuje nad swoimi cenami osiągają dużo wyższe wyceny w stosunku do tych spółek które w swojej polityce cenowej ulegają rynkowi którym rządzi czy to konkurencja czy klient.

Audyt procesów pricingowych przeprowadzony przez pricingLAB pozwala zarządowi i właścicielowi spółki określić siłę przedsiębiorstwa w tym zakresie, możliwość zwiększenia wartości i kroki konieczne do podjęcia, żeby ten cel osiągnąć.