Pricing

Co to jest pricing?

Mówiąc wprost, PRICING to centrum twojej firmy. Wszystko, co robisz począwszy od projektowania produktu, poprzez proces sprzedaży, marketing, skończywszy na obsłudze klienta, pracuje tylko po to, by uzasadnić cenę którą proponujesz klientowi. W takim ujęciu cena staje się kursem wymiany wartości, którą tworzysz na rynku.

W podejściu marketingowym PRICING to jedyny element Marketingu Mix (produkt, cena, dystrybucja, promocja) odpowiedzialny za generowanie przychodu. Pozostałe elementy strategii produktu, choć również ważne, w sensie księgowym są kosztami firmy.

Pricing to dźwignia zysku

Czy wiesz, że poprzez skuteczne wprowadzenie 1% podwyżki cen możesz uzyskać aż czterokrotnie większy wzrost zysku operacyjnego w porównaniu do obniżenia kosztów stałych o 1%? Dlatego właśnie PRICING to największa dźwignia zysku w twojej firmie.

Skuteczna strategia cenowa

Strategia cenowa jest czymś więcej niż analizą kosztów. Wiele firm koncentruje się głównie na kosztach przy ustalaniu swojej strategii cenowej. Zakładają one, że klienci zawsze wybierają najtańsze dostępne produkty. Nasze doświadczenia pokazują, że nie jest to prawdą. Struktura ceny, jej kontekst oraz komunikacja zdecydowanie silniej wpływają na decyzje zakupowe od samego postrzegania poniesionego kosztu. Inną słabością podejścia kosztowego do ustalania optymalnych cen jest trudność z precyzyjnym obliczeniem kosztu jednostkowego produktu, który zmienia się dynamicznie wraz z ilością sprzedaży.

 

Każda skuteczna strategia cenowa powinna zaczynać się od zrozumienia, w jaki sposób klient naprawdę podejmuje decyzję o zakupie. Z naszych doświadczeń projektowych wynika, że klienci często nie decydują o zakupie w sposób racjonalny, ani nie są w pełni poinformowani o wyborze oferty oraz cenach. Więc z jednej strony w wielu przypadkach ich wybory są irracjonalne, ale z drugiej strony są przewidywalne i można na nie wpływać.

Jak realizujemy projekty pricingowe?

Dlatego w naszym podejściu PRICING to odkrywanie, przewidywanie oraz wpływanie na postrzeganie konsumentów wartości produktu lub usługi i jego ceny.

Każdy nasz projekt pricingowy rozpoczynamy od postawienia 4 kluczowych pytań:

1. Jak przebiega proces zakupu?

2. Jak klient postrzega wartość produktu?

3. Jaki jest optymalny punkt cenowy zgodny z postrzeganą wartością produktu?

4. Jaki poziom zysku jest konieczny do utrzymania lub powiększenia tej wartości?

Odpowiedzi na te ważne pytania pomożemy ci uzyskać poprzez:

  • specjalistyczne badania cenowe w zakresie: procesu decyzji zakupu, akceptacji ceny oraz intencji zakupu
  • szczegółowo zaprojektowane eksperymenty rynkowe, podczas których możemy zaobserwować rzeczywisty wpływ ceny na intencję zakupu twoich klientów
  • analizy pricingowe: elastyczność cenowa, cross elastyczność cenowa popytu i współkupowanie

Nie trać więcej pieniędzy z powodu źle ustalonych cen!

Pomożemy ci wykorzystać PRICING do ustalenia optymalnych cen oraz wpływania na ich akceptację.