Końcówki cen z liczbą „9” – wpływ końcówek cen na wzrost sprzedaży

Czerwiec 27, 2016 Comments (None)

Ceny i ich końcówki to tematy, z którymi każdy człowiek styka się na co dzień. W sklepie spożywczym, na stacji paliw, czy podczas kupowania nowego komputera. Z badań wynika, że 1% wzrost ceny przy stałości innych czynników może doprowadzić do ok. 10% wzrostu zysku firmy!

Z drugiej strony końcówki cen mogą również odgrywać dużą rolę podczas dokonywania wyborów zakupowych. Wiele badań amerykańskich pokazało jasno, że ceny z końcówką „.99” są oceniane przez konsumentów jako zdecydowanie niższe niż te większe o jedną jednostkę (np. 2,99 i 3,00)! Co ciekawe, do tej pory żadne takie badanie nie zostało przeprowadzone w Polsce.

Dlatego też postanowiliśmy przeprowadzić pierwsze w Polsce badanie pricingowe oparte o metodę naukową, które dotyczy tematu końcówek cen. Chcieliśmy się dowiedzieć:

  • Jak końcówki cen wpływają na postrzeganie wysokości ceny produktu?
  • Jak końcówki cen wpływają na postrzeganie jakości produktu?
  • Jak końcówki cen wpływają na postrzeganie: czy cena produktu jest promocyjna?
  • Jak końcówki cen wpływają na postrzeganie pozycjonowania cenowego sklepu?
  • Czy efekty końcówek cen: efekt liczb lewostronnych, efekt liczb prawostronnych znajduje odzwierciedlenie w polskiej rzeczywistości?

 

Metodologia

Badanie zostało przeprowadzone w kwietniu 2016 roku według metodologii CAWI, czyli kwestionariusza wypełnianego online. W naszym badaniu wzięło udział 280 osób z całej Polski, zróżnicowanych pod względem płci, wieku, wykształcenia i osiąganych dochodów netto w gospodarstwie domowym. Badani byli podzieleni na dwie grupy: jedna otrzymała nasz kwestionariusz tylko z końcówkami ceny „9”, druga grupa z cenami pełnymi. Badani oceniali cztery wersje czekolady, które różniły się przede wszystkim ceną, aby zmaksymalizować jej wpływ na wyniki badania.

ParyCenBKC

CzekoBKC

W trakcie opracowywania wyników korzystaliśmy z analiz statystycznych, m.in. z testu t-Studenta, H Kruskala-Wallisa, czy analizy korelacji r-Pearsona.

Dodaj komentarz

avatar