Efektywność promocji

Promocje w detalu to podstawa sukcesu!

Uważajmy jednak, żeby dobrze zaprojektować a potem zmierzyć wszystkie efekty promocji. Promocja nie tylko istotnie zwiększa sprzedaż promowanego wyrobu ale często wręcz ściąga klientów do sklepu. Ci oprócz produktu w promocji najczęściej kupią jeszcze inne produkty, gdzie często marża może być wielokrotnie wyższa. Z drugiej jednak strony promocja istotnie ogranicza sprzedaż produktów substytucyjnych – gdyż oczywiście klient nabywając już towar w promocji nie potrzebuje prawie identycznego wyrobu stojącego obok na półce w wyższej cenie (a z punktu widzenia sklepu często z marżą wielokrotnie wyższej niż w produkcie promowanym). Tak więc sukces promocji często wiąże się z istotnym ograniczeniem sprzedaży i marży uzyskiwanych na produktach komplementarnych.

Bez uwzględnienia tych efektów dodatkowych nie sposób ocenić czy promocja zakończyła się sukcesem, czy też przyniosła stratę.

Jednak poznając wcześniej elastyczność cenową oraz zależności substytucji i komplementarności, a przez to cross-elastyczności cenowej możemy pomóc Państwu zbudować model pozwalający na oszacowanie pełnych skutków promocji.