Audyt i projektowanie procesów zarządzania cenami

Jedną z najważniejszych kompetencji w spółce jest ustalenie ceny dla swoich produktów.
Ceny te mają nie tylko maksymalizować chwilowy zysk, ale też budować podstawę do długookresowego budowania wartości co wymaga zarówno osiągnięcia rentowności która umożliwi firmie zapewnienie odpowiedniej jakości produktu i rozwój technologii ale również budowania relacji z klientami, którzy powinni być przekonani, że ceny jakie im oferujemy są takie jakie powinny być.

Jednym z najczęstszych problemów jest niespójność oferowanych cen, która leży u podstaw dwóch zjawisk : wycieku marży (gdy szereg produktów jest wycenianych poniżej punktu gdzie należałoby się spodziewać ceny) i szkód wizerunkowych.

 

 

Niespójność może dotyczyć ceny produktów w jednym kanale sprzedaży, gdy poszczególne produkty otrzymują ceny odbiegające od tych które wynikałyby z postrzeganej wartości, może również powstać pomiędzy kanałami dystrybucji czy w sposobie traktowania klienta, gdzie często obserwujemy, że największe rabaty uzyskują CI klienci, którzy najzacieklej o nie walczą a nie Ci którzy powinni je dostać (wszystko jest jeszcze dobrze do czasu, gdy ci ostatni nie dowiedzą się, że mogli wywalczyć sobie dużo lepsze warunki).

Z punktu widzenia analizy procesowej ważne jest również jakie zasoby są zaangażowane do realizacji procesu i czas niezbędny do jego realizacji (szczególnie gdy proces taki jest powtarzany dziesiątki czy setki tysięcy razy).

Wreszcie kluczową kwestią jest weryfikacja uprawnień do ingerowania w proces cenotwórczy. Z jednej strony system musi posiadać elastyczność i zapewniać zdolność dostosowywania się do warunków rynkowych, z drugiej zaś strony zbyt szerokie możliwości ręcznego ustawiania cen kończą się niespójnościami w systemie, nadmierną pracochłonnością i wreszcie ryzykiem zwykłego oszustwa, gdyż przecież ceny ostatecznie mają konkretny wymiar pieniężny.

pricingLAB przeprowadza audyty procesów ustalania cen i jeśli to jest niezbędne może przeprowadzić kompleksowe przeprojektowanie systemu cenotwórczego w przedsiębiorstwie.