Audyt procesów pricingowych

Sprawność procesów pricingowych jest jednym z podstawowych czynników wpływających na wartość przedsiębiorstwa. Na efektywność tych procesów silny wpływ ma fakt, że w ich trakcie dochodzi do interakcji kluczowych działów w firmie tj. Zarząd, Sprzedaż, Finanse, Marketing, Produkcja posiadające zróżnicowane wskaźniki efektywności (KPI). Taki stan rzeczy może skutkować wewnętrznymi konfliktami interesów w organizacji oraz brakiem bezpośredniej odpowiedzialności osób za efektywność podejmowania decyzji cenowych.

Szansą wzrostu zysku jest optymalizacja procesów pricingowych na postawie rekomendacji z audytu. Główną korzyścią audytu procesów pricingowych jest identyfikacja potencjału utraconej marży zysku w wyniku nieefektywnych procesów cenowych oraz rekomendacje w zakresie ich optymalizacji.

 Najczęściej spotykane procesy pricingowe:

  1. Ustalanie cen cennikowych
  2. Przygotowanie ofert cenowych
  3. Ustalanie cen nowych produktów i usług
  4. Ustalanie war. handlowych
  5. Ustalanie promocji handlowych

Wykres: mapa procesu pricingowego obejmującego interakcję 4 działów w firmie

Audyt procesów cenowych trwa do 5 tyg. W tym czasie spotykamy się 1:1 z Zarządem oraz liderami kluczowych zespołów w firmie tj. sprzedaż, marketing, zakupy, trade marketing, controling, finanse. W następnym etapie przeprowadzamy badanie wśród uczestników procesów w celu zmapowania procedur, ról, uprawnień, odpowiedzialności w zakresie podejmowanych decyzji cenowych. Na podstawie zebranych materiałów tworzymy mapę procesów w standardzie Business Process Model and Notation (BPMN)  oraz dokonujemy oceny ich efektywności. Mapy istniejących procesów oraz rekomendacje zmian prezentujemy na warsztacie z kluczowymi osobami w firmie.

 Rezultatem audytu jest raport zawierający:

  1. Opracowanie szczegółowej mapy istniejących procesów ustalania cen, rabatów, bonusów
  2. Identyfikację potencjalnych wycieków marży
  3. Ocenę efektywność procesów pod kątem realizacji założonego celu oraz zaangażowanych zasobów
  4. Rekomendacje w zakresie ról i uprawnień w zakresie podejmowania decyzji cenowych.
  5. Rekomendacje optymalnego schematu przepływu informacji oraz narzędzi analitycznych niezbędnych do skutecznej realizacji procesu.

Kto korzysta na optymalizacji procesów pricingowych?

Wszyscy. Organizacje konsekwentnie optymalizujące swoje procesy pricingowe ograniczają wycieki marży, są bardziej konkurencyjne cenowo i zmniejszają ryzyko uczestnictwa w szkodliwych wojnach cenowych. Klienci są świadomi spójnej polityki cenowej firmy i korzystają z oferty dopasowanej do ich wielkości i potencjału. Pracownicy znają reguły cenowe, są świadomi swoich ról i uprawnień, co ułatwia im pracę. Udziałowcy doceniają wyższe zyski, które powinny odzwierciedlać prawdziwą wartość rynkową produktu lub usługi.

W celu uzyskania więcej informacji na temat audytu procesów pricingowych prosimy kontakt biuro@pricinglab.pl

Październik 8, 2018 Comments (None)

Dodaj komentarz

avatar